HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Neděle 24.03.2019
 

REGION VÝCHODNÍ ČECHY
Vyhledávací centrum
Rejstřík regionu
Katalog KUDY Z NUDY
Databanka akcí
Dopravní přístupnost
Destinační management
Příroda a její ochrana
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
Památky a zajímavosti
Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
Kultura, zábava, sport
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Aktivní dovolená
Folklor a tradice
Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Turistika a volný čas
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
Lázeňství
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Kongresová turistika
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Ubytování a stravování
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby 8. 10. 2015

Z diskuse ke Třetí žádosti o využití zákonných pravomocí obce Ráby (od 1:28:20 zvukového záznamu):

Luděk Šorm, provozovatel Perníkové chaloupky: „Já bych rád, aby zastupitelstvo v podstatě vydalo něco - ve velké politice se tomu říká politické rozhodnutí - jestli prostě to, co tam děláme, chce anebo jestli to nechce. Já si myslím, že od toho se odvíjí všechno ostatní.“

Ivan Kopecký, zastupitel (podnikající automechanik): „Heleďte, jelikož je to soukromý, pane Šorm, a vidíme, že z toho nejsou ty poplatky, na které nemáme jakoby nárok [poznámka: reaguje na Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1994, že "zákon o místních poplatcích předpokládá vybírání poplatku ze vstupného v případech, kdy jde o jednorázovou kulturní akci, např. výstavu, taneční zábavu, konkrétní divadelní představení apod., nikoliv však ze vstupného na stálou expozici v zařízeních trvalého charakteru“], pak upřímně řečeno, já nevím, jestli obec... pro obec ... nechci říct, že nejste přínosem - každej, kdo tu je, tak je přínosem, tak bych to nechtěl bagatelizovat, ale v podstatě vy si tam děláte svůj business a my vám ho ani neberem ani vám ho nějak nevnucujem. Je to vaše rozhodnutí. Vy jste sem sám dobrovolně přišel, dobrovolně podnikáte. Tak v podstatě je to na vás. A buď vám to jde nebo vám to nejde, to je na mně, to je na každým, kdo se živí sám. A my vám neházíme klacky pod nohy. Tady se vytvořil nějakej územní plán a v podstatě, pokud se vám to nelíbí, musí rozhodnout soudy. My se tady budeme dohadovat, jestli Zdena udělala blbě omluvu nebo nějakou čárku, to je o ničem. Upřímně řečeno, škoda času.“

Luděk Šorm: „Já jenom, jestli můžu ještě jednu větu.“

Ivan Kopecký: „Ano, povídejte.“

Luděk Šorm: „Je to můj business, je to moje rozhodnutí, jenže já jsem sem dobrovolně přišel a přišel jsem sem dobrovolně v době, kdy jsem měl plochu občanské vybavenosti určenou k podnikání po celém území oploceného areálu."

Ivan Kopecký: "Neměl jste!"

Luděk Šorm: "Měl." 

Ivan Kopecký: "Získal jste barák za čtyři a půl milionu, kterej byl ohodnocenej na deset..." [poznámka: tato nepravdivá informace byla dementována dne 12. 11. 2015 na následujícím zasedání zastupitelstva obce Ráby. Ze zápisu citujeme bod 8.2: "Pan Šorm ve svém diskusním příspěvku uvedl, že uvedená tržní cena školícího střediska v diskusi na minulém zasedání je nepravdivá. Společnost Kam na Pardubicku uvedenou nemovitost koupila za cenu stanovenou úředním odhadem. K tomu nikdo ze zastupitelů neuvedl žádné výhrady."]

Ing. Vojtěch Černík, místostarosta: "Pane Šorm, teď jste řekl jednu větu, že jste získal prostor, že jste měl plochu občanské vybavenosti. V tu dobu to nebylo specifikované jako les? Ten pozemek. Nebo byl?"

Luděk Šorm: "Ano, z historických důvodů byl v katastru nemovitostí zapsanej jako les..." [ve smyslu již pouhé formálnosti evidence těchto pozemků jako lesních v katastru nemovitostí z historických důvodů dle judikátu č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „Nelze totiž vyloučit situaci, kdy pozemek je v katastru nemovitostí veden chybně jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, přestože fakticky již znaky pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve smyslu příslušných ustanovení lesního zákona nenaplňuje.“ Tento argument již dříve zastupitelé dostali písemně.]

Ing. Vojtěch Černík: "A proč jste si to nenechal změnit v tu dobu?"

Luděk Šorm: "Podstatná je jedna věc, podstatné je to, že z hlediska územního plánu, což je vždycky dokument, který to určuje do budoucna, to bylo určený jako území určené k podnikání, určený jako občanská vybavenost."

Ing. Vojtěch Černík: "Ano, a proč jste to nezměnil z lesa na něco jinýho?"

Luděk Šorm: "Od krajského úřadu jsem k tomu dostal lhůtu písemně do konce roku 2017, což tato lhůta - jak tušíte - ještě neutekla, neuběhla" [zastupitelé již dříve měli k dispozici toto rozhodnutí krajského úřadu se zdůvodněním, že "předmětné pozemky jsou historicky dlouhodobě využívány pro rekreační účely v souvislosti s provozováním objektu a celého areálu bývalého Lovčího zámečku, dnes Perníkové chaloupky"].

Ing. Vojtěch Černík: "No, dobře."

Luděk Šorm: "Jenže  s novým územní plánem s tím nic neudělám." [Ačkoliv probíhalo správní řízení v pochybnostech, zda se skutečně jedná o pozemky lesní, dle písemného potvrzení Magistrátu města Pardubic se bývalá starostka Zdeňka Morchová dne 10. 3. 2014 dohodla s dotčenými orgány a s odvolacím orgánem na výsledku správního řízení v pochybnostech a nový územní plán budoucí evidenční změnu pozemků zablokoval. O tom, zda uvnitř oploceného areálu fakticky jsou lesní pozemky či nikoliv, nyní rozhoduje soud.]Z oficiálního zápisu ze zasedání zastupitelstva:

6.2 Projednání třetí žádosti spol. KAM NA PARDUBICKU Pardubicku o využití zákonných pravomocí obce
Pan Šorm třetí žádostí vyzval zastupitelstvo, aby podpořilo připravovanou žalobu a využilo svou zákonnou pravomoc v samostatné působnosti obce k nápravě poslední změny územního plánu obce Ráby v areálu tzv. Lovčího zámečku. Zastupitelé výzvu obdrželi předem k seznámení se s její celkovým obsahem. Po oboustranné diskuzi vzešel ze strany zastupitelů návrh nevyhovět žádosti.

Návrh na usnesení č. 6.2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyhovět žádosti o podporu připravované žaloby společnosti společnost KAM NA PARDUBICKU s.r.o., Ráby 38 na nápravu poslední změny územního plánu obce.

Zastupitelstvo obce Výsledek hlasování: pro 0 proti 9 zdržel se 0
Usnesení č. 6.2. bylo přijato
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR